Komornik Kraków

Każdy komornik ma swój rewir, w którym posiada uprawnienia władcze. Z wyjątkiem określonych ustawą spaw, wierzyciel posiada prawo wyboru komornika. Nie ma konieczności wybierania komornika z rewiru, w którym położona jest nasza firma albo miejsce zamieszkania dłużnika. Należy jednak pamiętać, że po jego wyborze, nie możemy dokonać jego zmiany przez okres 6 miesięcy. Inaczej jest […]

Więcej